План роботи

План роботи методичної комісії на 2017-2018 н.р.

Тематика засідань методичної комісії
№ з/п
Зміст роботи
Відповідальний
1 засідання (вересень)
Організаційне засідання
1.
Обговорення плану роботи МК на 2017-2018 н.р.
Костючик С.Л.
2.
Опрацювання нормативних документів та методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу в 2017-2018 навчальному році.
Мельник Н.І.
3.
Обговорення плануючої документації членів методичної комісії (робочі навчальні програми, поурочно-тематичні плани, переліки навчально-виробничих робіт).
Члени МК
 2 засідання (жовтень)
Нові підходи щодо організації навчально-виробничого процесу з професій ресторанного господарства
1.
Методична дискусія. Удосконалення професійної підготовки шляхом впровадження інноваційних методів навчання.
Куцик Г.П.
2.
Творча лабораторія. Інноваційна робота – професійне удосконалення педагога.
Лебич Н.І.
3.
Відвідання та обговорення відкритого уроку виробничого навчання. Методична мета. Застосування новітніх інформаційних технологій при проведенні уроків виробничого навчання.
Ходаковська В.М.
4.
Моніторинг результатів участі у Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності  з професії «Кондитер» серед учнів ПТНЗ.
Муравчук Г.В.
5.
Розгляд та схвалення тем дипломних та творчих робіт для учнів ІІ курсу з професії кухар ІV розряду.
Костючик С.Л.
3 засідання (листопад)
Мотивація та активізація учнів у професійній підготовці
1.
Обмін досвідом. Застосування Інтернет-ресурсів та їх вплив на активізацію пізнавальної діяльності у професійній підготовці.
Костючик С.Л.
2.
Семінар-практикум. Моделювання форм та методів роботи, спрямованих на підвищення інтересу до професійної підготовки.
Мельник Н.І.
3.
Відвідання та обговорення відкритого уроку виробничого навчання. Методична мета. Використання методів навчання, спрямованих на підвищення мотивації учнів.
Муравчук Г.В.
4 засідання (грудень)
Удосконалення навчально-матеріального забезпечення професійної підготовки – запорука професіоналізму майбутнього кваліфікованого робітника
1.
Методичні орієнтири. Творча робота як фактор розвитку професійних компетенцій учнів.
Костючик С.Л.
2.
Відвідання та обговорення відкритого уроку виробничого навчання. Методична мета. Використання навчально-методичної документації і засобів навчання в контексті сучасних виробничих технологій.
Куцик Г.П.
3.
Проміжні результати дослідно-експериментальної роботи.
Мельник Н.І.
4.
Аналіз поповнення комплексно-методичного забезпечення з професії кухар.
Фіщук С.П.
5.
Обговорення та схвалення тем дипломних та творчих робіт для учнів ІV курсу з професії кухар, кондитер
Лебич Н.І.
5 засідання (січень)
Хмарні технології в освіті
1.
Проблемний стіл. Хмарні технології: концепція, ризики, застосування.
Муравчук Г.В.
2.
Обмін думками. Переваги використання хмарних технологій при вивченні навчальних предметів.
Лебич Н.І.
3.
Тренінг. Використання хмарних технологій у професійному розвитку педагогів.
Мельник Н.І.
6 засідання (лютий)
Методична грамотність педагога – запорука якісної професійної освіти
1.
Навчально-практичний семінар. Методичні основи проведення сучасного уроку.
Чирко Р.Л.
2.
Групова робота.  Моделювання активних форм роботи на уроці.
Члени МК
3.
Відвідання та обговорення відкритого уроку виробничого навчання. Методична мета. Інноваційні форми роботи на уроці.
Кухтей Н.І.
4.
Розгляд та схвалення завдань для проведення олімпіади з професійно-теоретичної підготовки з професії кухар.
Костючик С.Л.
7 засідання (березень)
Сучасний урок – основа ефективної якісної освіти
1.
Тренінг. Сучасний урок – основа ефективної якісної освіти.
Костючик С.Л.
2.
Обмін досвідом. Модель сучасного уроку.
Федчик І.Л.
3.
Про участь членів МК в обласній виставці «Творчі сходинки педагогів Волині».
Костючик С.Л.
8 засідання (квітень)
Інноваційні шляхи розвитку соціального партнерства
1.
Круглий стіл. Конструктивне, взаємовигідне партнерство з роботодавцями – пріоритет роботи навчального закладу.
Гордій І.Л.
2.
Семінар-практикум. Регіональний компонент як фактор врахування потреб роботодавців.
Фіщук С.П.
3.
Відвідання та обговорення відкритого уроку технології приготування їжі з основами товарознавства. Методична мета. Інноваційні виробничі технології: вивчення, впровадження, застосування.
Костючик С.П.
4.
Про проведення майстер-класу по оформленню весільних короваїв.
Куцик Г.П.
9 засідання (травень)
Дослідно-експериментальна робота педагогів
1.
Круглий стіл. Про підсумки дослідно-експериментальної діяльності з теми «Використання електронних засобів навчання та Інтернет-технологій для поліпшення підготовки кваліфікованих робітників з професій кухар, кондитер»..
Костючик С.Л.
2.
Методична консультація. Створення професійного інтернет-сайту педагога – вимога часу.
Лебич Н.І.
3.
Відвідання та обговорення відкритого уроку виробничого навчання. Методична мета. Використання електронних засобів навчання на уроці в/н з професії кухар.
Ілюшик С.І.
10 засідання (червень)
Результативність професійного навчання
1.
Про результати моніторингу навчальних досягнень учнів з професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок.
Лебич Н.І.
2.
Підсумки роботи методичної комісії за 2017-2018 н.р. і завдання на новий навчальний рік.
Костючик С.Л.

Вивчення та поширення перспективного педагогічного досвіду

№ з/п
Зміст роботи
Термін проведення
Відповідальний за проведення
Члени МК, що беруть участь в заході
1.
Участь в обласній методичній секції педагогічних працівників професій ресторанного господарства з теми «Нові підходи щодо організації навчально-виробничого процесу з професій ресторанного господарства» (на базі Любомльського ПЛ)
26.09.2017
НМЦ ПТО
Муравчук Г.В., майстер в/н
2.
Участь в роботі Школи розвитку ІКТ-компетентності педагогів: круглий стіл «Комп’ютерні технології як засіб розвитку творчої особистості учня».
18.10.2017
Мельник Н.І., методист
Майстри в/н , викладачі методичної комісії
3.
Участь у роботі теоретичного семінару «Інноваційні освітні технології – шлях до формування конкурентноспроможної особистості».
26.10.2017
Мельник Н.І., методист
Костючик С.Л., Лебич Н.І., Ходаковська В.М.
4.
Творчий звіт педагогів-експериментаторів з теми «Використання електронних засобів навчання та Інтернет-технологій з метою поліпшення підготовки кваліфікованих робітників з професій кухар, кондитер».
23.11.2017
Мельник Н.І., методист
Члени МК
5.
Участь в роботі Школи розвитку ІКТ-компетентності педагогів: семінар-практикум «Мультимедійна підтримка уроку».
29.11.2017
Мельник Н.І., методист
Майстри в/н , викладачі методичної комісії
6.
Участь в училищному конкурсі на кращий персональний сайт педагога ПТНЗ.
Листопад – грудень 2017
Мельник Н.І., методист
Майстри в/н , викладачі методичної комісії
7.
Участь в роботі педагогічного лекторію «Компетентнісний підхід – переорієнтація з процесу на результат».
13.12.2017
Мельник Н.І., методист
Майстри в/н методичної комісії
8.
Участь в роботі науково-практичного семінару «ІКТ як засіб підвищення якості навчальних досягнень учнів».


17.01.2018
Мельник Н.І., методист
Костючик С.Л., голова МК
9.
Участь в училищному конкурсі на кращий програмно-педагогічний засіб навчального призначення.
Січень – лютий 2018
Мельник Н.І., методист
Майстри в/н , викладачі методичної комісії
10
Участь в роботі Школи ППД викладача спецдисциплін        Величка А.В.
Лютий – квітень 2018
Величко А.В., викладач
Викладачі МК
11
Участь у виставці методичних та дидактичних матеріалів педагогів училища «Скарбниця педагогічних досягнень».
Березень 2018
Мельник Н.І., методист
Майстри в/н , викладачі методичної комісії
12
Участь в училищному конкурсі навчальних проектів з професій ресторанного господарства.
Березень – квітень 2018
Мельник Н.І., методист
Майстри в/н , викладачі методичної комісії
13
Участь в училищному огляді-конкурсі виробничих лабораторій.
Квітень – травень 2018
Мельник Н.І., методист
Фіщук С.П., Кухтей Н.І., Муравчук Г.В.

Дослідно-експериментальна робота

№ з/п
Зміст роботи
Термін виконання
Відповідальний за виконання
1.
Розробка та апробація електронних засобів навчання для підготовки кухарів, кондитерів.
Протягом року
Викладачі, майстри в/н
2.
Створення та використання в освітній діяльності авторських сайтів педагогів (викладачів, майстрів виробничого навчання).
Протягом року
Викладачі, майстри в/н з професій кухар, кондитер
3.
Узагальнення, опрацювання і систематизація даних, кількісний та якісний аналіз результатів експериментальної роботи.
Вересень – грудень 2017
Методист, голова МК
4.
Діагностика ефективності використання ППЗ в навчально-виробничому процесі.
Січень – лютий 2018
Голова МК Костючик С.Л.
5.
Видання методичних рекомендацій, посібників щодо впровадження електронних засобів навчання та Інтернет-технологій в процес підготовки кухарів, кондитерів.
Березень – квітень 2018
Викладачі, майстри в/н з професій кухар, кондитер
6.
Вивчення динаміки розвитку навчальної успішності учнів та їх досягнень.
Травень 2018
Методист, голова МК
7.
Підведення підсумків дослідження, формування висновків і рекомендацій
Червень – травень 2018
Методист, голова МК

Контроль за якістю навчальних досягнень учнів

№ з/п
Зміст роботи
Термін виконання
Відповідальний
1.
Провести моніторинг рівня навчальних досягнень учнів І-ІІІ курсів (перевідних груп) з виробничого навчання та предмета «Технологія приготування їжі з основами товарознавства».
Червень
Костючик С.Л., майстри в/н перевідних груп
2.
Аналізувати результати поетапної атестації учнів з професій кухар, кондитер.
Грудень, квітень
Лебич Н.І.
3.
Провести аналіз ДКА учнів випускних груп (№2, №16)
Лютий 2018
Федчик І.Л, Ходаковська В.М.

Організація позакласної роботи

№ з/п
Зміст роботи
Термін проведення
Відповідальний
1.
Позакласний захід до Дня кухаря «Моя професія – кухар»
Жовтень 2017
Федчик І.Л.
2.
Тиждень професії кухар «Кулінарія на перехресті культур»:
- презентація стінгазет «Кулінарія – розмаїття смаків»;
- конкурс професійної майстерності «Майстер-шеф»;
- кулінарні змагання «Хто найвправніший?»»;
- виставка-ярмарка кулінарних виробів;
- тематичні інформаційно-просвітницькі години.

Листопад 2017


Члени МК

Чирко Р.Л., Фіщук С.П.

Ілюшик С.І.

Федчик І.Л.

Федорук С.О.
3.
Проведення училищної олімпіади з професійно-теоретичної підготовки з професій кухар і кондитер.
Лютий 2018
Костючик С.Л.
4.
Реалізація проекту «Страви з гарбуза».
Березень 2018
Муравчук Г.В.
5.
Конкурс професійної майстерності серед учнів «Кращий кондитер ВПУ»
Квітень 2018
Федчик І.Л.
6.
Проведення майстер-класів «Оздоблення весільного короваю», «Оздоблення святкового торта».
Травень 2018
Куцик Г.П., Кухтей Н.І.


Графік проведення відкритих уроків

Прізвище, ініціали педагога
Група
Предмет
Термін проведення
Методична мета уроку
Ходаковська В.М
16
Виробниче навчання
Жовтень
Застосування новітніх інформаційних технологій при проведенні уроків виробничого навчання.
Муравчук Г.В.
21
Виробниче навчання
Листопад
Використання прийомів та методів навчання, спрямованих на підвищення мотивації учнів.
Куцик Г.П.
22
Виробниче навчання
Грудень
Використання навчально-методичної документації і засобів навчання в контексті сучасних виробничих технологій.
Кухтей Н.І.
2
Виробниче навчання
Лютий
Інноваційні форми роботи на уроці.
Костючик С.Л.
14
Технологія приготування їжі з основами товарознавства
Квітень
Інноваційні виробничі технології: вивчення, впровадження, застосування
Ілюшик С.І.
13
Виробниче навчання
Травень
Використання електронних засобів навчання на уроці в/н з професії кухар.

Немає коментарів:

Дописати коментар